تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • بهبود خواص مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری با استفاده از فناوری نانو

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
  • طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمر گلوکوز خون (برون تنی)

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
  • طراحی و ساخت الکترودهای خشک با قابلیت استفاده در ثبت سیگنال‌های مغزی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
رویدادهای پیش رو
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری