تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • بهبود خواص مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری با استفاده از فناوری نانو

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
  • طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمر گلوکوز خون (برون تنی)

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
  • طراحی و ساخت الکترودهای خشک با قابلیت استفاده در ثبت سیگنال‌های مغزی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
رویدادهای پیش رو
حوزه های صنعتـــی
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید گازهای خورنده‌ای نظیر دی اکسید گوگرد شده و از سوی دیگر با آزاد سازی این...
بخش آماری