بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

تهران؛ محل دائمی نمایشگاه‎های بین‎المللی