نمایشگاه صنایع خلاق، ابتکارات و اختراعات تهران

تهران-نمایشگاه بین‌المللی تهران
وب سایت khorshidfair.com‎