حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده خبر

بهره مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات اشتغال فراگیر

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تعداد بازدید : ۲۹۳
تعداد رای : ۰
در راستای ایجاد فرصت‎ها‎ی شغلی پایدار، طرح‎های اشتغال‎زای بخش‎های خصوصی و تعاونی را که در چارچوب رسته‎های منتخب برنامه اشتغال فراگیر باشند، در قالب اعطای تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می گیرند. پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از طریق موسسات عامل پرداخت تسهیلات شامل بانک ملی، سپه، رفاه کارگران، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و کشاورزی اعطا می‎شود.

در راستای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، طرحهای اشتغالزای بخش های خصوصی و تعاونی را که در چارچوب رسته های منتخب برنامه اشتغال فراگیر باشند، در قالب اعطای تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می گیرند.

پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از طریق موسسات عامل پرداخت تسهیلات شامل بانک ملی، سپه، رفاه کارگران، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و کشاورزی اعطا می شود.

این تسهیلات به طرح های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشتغال حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات اعطا می شود. فعالیت های رسته کشاورزی شامل گیاهان دارویی، آبزی پروری، کشت گلخانه ای، دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات فنی و مشاوره ای و سایر رسته های حوزه کشاورزی، فعالیت های رسته صنعت شامل پوشاک، مصنوعات چرمی، خدمات فنی و مهندسی، مبلمان، مصنوعات چوبی، فرش دستباف و صنایع دستی و فعالیت های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری سلامت، صنایع دستی روستایی، مراکز تفریحی و سرگرمی، اکو کمپ های بیابانگردی، گردشگری روستایی، خدمات حمل و نقل، مدیریت انرژی، خدمات سلامت و پزشکی، کسب و کارهای صنعت ورزش، فناوری اطلاعات تولید محتوا، خدمات شهری و اجتماعی عمومی است.

 

نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که برای طرح‎های دانش‎بنیان، نوآورانه و نخبگانی در مناطق مختلف شهری، روستایی، محروم، مرزی و محروم مرزی یارانه سود تسهیلات اعطا می‎شود و تسهیلات به نرخ ذیل ارائه می‎شود:

1. طرح‎های دانش‎بنیان در مناطق شهری 15 درصد

2. طرح‎های دانش‎بنیان در مناطق روستایی 12 درصد

3. طرح‎های دانش‎بنیان در مناطق محروم شهری و روستایی 12 درصد

4. طرح‎های دانش‎بنیان در مناطق مرزی شهری 12 درصد

5. طرح‎های دانش‎بنیان در مناطق مرزی روستایی 10 درصد

6. طرح‎های دانش‎بنیان در مناطق محروم مرزی شهری و روستایی 10 درصد

هم چنین متقاضیان پس از دریافت تسهیلات، با دوره تنفس حداکثر یک ساله، تسهیلات اعطایی را حداکثر طی مدت 6 سال بازپرداخت می‎کنند. بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، متقاضیان می توانند ضمن تکمیل اطلاعات خود، خلاصه طرح ها را از طریق سامانه کارا به نشانی http://kara.mcls.gov.ir  به ثبت برسانند.

طرح‎ها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می‎رسند. تمامی طرح‎های سرمایه‎گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می‎شوند. شایان ذکر است در صورت هم‎راستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود. بنابر این متقاضیان می‎توانند قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم‎گیری برای ارائه طرح، پیوست‎های ضمیمه به‎ویژه دستورالعمل اجرایی برنامه اشتغال فراگیر را در سامانه کارا مطالعه نمایند.

 

برخوداری شرکت‎های دانش‎بنیان از تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل شامل بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید اعطا می شود.

این تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی، مناطق عشایری و محروم و هم چنین سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اعطا می شود. فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشتغال شامل کشاورزی، معادن، فعالیت های خدماتی و صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آنها در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه مشمول این آیین نامه می شوند.همچنین رسته های اقتصادی مشمول این آیین نامه شامل کشاورزی از جمله زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال، معادن کوچک اعم از کلیه معادن به جز معادن بزرگ و ملی، فعالیت های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و هم چنین صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آن و سایر صنایع دستی است.

نرخ سود تسهیلات اعطایی:

نرخ سود تسهیلات برای مناطق مختلف به شرح ذیل است:

الف) برای مناطق روستایی و عشایری مرزی 4 درصد،

ب) برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی 6 درصد

ج) برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت 10

درصد

هم چنین میزان نرخ سود تسهیلات برای طرح های دانش بنیان در رشته فعالیت های مصوب، به میزان یک درصد به صورت اعطای یارانه سود تسهیلات کاهش می یابد. دوره استفاده از تسهیلات طرح نیز حداکثر هجده ماه اعلام شده است. متقاضیان پس از دریافت تسهیلات، با دوره تنفس حداکثر یک ساله، تسهیلات اعطایی را حداکثر طی مدت 6 سال بازپرداخت می کنند.

 

متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید ضمن تکمیل اطلاعات خود، خلاصه طرح ها را از طریق به ثبت برسانند. طرحها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی http://kara.mcls.gov.ir سامانه کارا به نشانی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می رسند. تمامی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند. شایان ذکر است در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود. بنابر این متقاضیان می توانند قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم گیری برای ارائه طرح، پیوست های ضمیمه بویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مندرج در سامانه کارا را مطالعه نمایند.

 

filereader.php?p1=main_cfcd208495d565ef6

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)