کشف فازهای پنهان مواد تحت تأثیر قدرت نور

دانشمندان توانستند با آزمایشات متعدد بر روی مواد، فاز پنهان مواد را کشف نمایند. این فازهای پنهان در ایجاد تغییر در خاصیت‌های مواد می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در بهبود خواص مواد تأثیر گذار باشد.

با اینکه اکثر افراد تنها سه فاز ماده را می‎شناسند ، اما ماده می‌تواند در بسیاری از حالات وجود داشته باشد. به عنوان مثال یخ دارای بیش از ده مرحله شناخته شده می‌باشد. استفاده گسترده از مواد پیزوالکتریک مانند میکروفن و سونوگرافی توجه برخی دانشمندان را به خواص جدید و کلیدی مواد تحت اثرات مختلفی همچون نیروهای خارجی، دما، فشار یا الکتریسته منعطف ساخته است. مطالعه جدید محققان نشان می‌دهد که اکسید فلزی یک فاز پنهان دارد که یکی از آن ویژگی‌های جدید الکترولیتی، توانایی جداکردن واکنش‌های مثبت و منفی است که با پالس‌های بسیار سریع از نور فعال می‌شود. این تحقیق راه‌های تازه‌ای را برای پیدا کردن خواصی از مواد با سوییچ کردن حالات خاصی از مواد باز می‌نماید. این امر علاوه بر ایجاد تغییرات الکتریکی، سایر خواص مواد را نیز قابل تغییر می‌سازد.

این گروه بر روی تیتانات استرانسیم، ماده‌ای پاراالکتریک مورد استفاده در دستگاه‌های نوری، خازن‌ها و مقاومت‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. این ماده ساختار متقارن غیرقطبی‌ای دارد که می‌تواند با یک ساختار تتراگونال قطبی و با جفت یون‌های متضاد شارژ و در طول محور خود قرار گیرد. آن‌ها دریافتند که وقتی تیتانات استرانسیم با نور جذب می‌شود، یون‌ها در جهات مختلف کشیده می‌شوند و یون‌های بار مثبت در یک جهت حرکت نموده و یون‌های بار منفی در آن باقی می‌مانند.

با پیشرفت‌های اخیر حوزه تکنولوژی و دانش به دست آمده در علم نانو، چالش محققان این مسیر مورد توجه قرار گرفت. و همکاری شیمیدانان و فیزیکدانان در آینده، چالش‌های قابل توجهی از این دست را در فازهای پنهان مواد ایجاد خواهد نمود.

 

فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

صنایع نانوتک آینده (صنتا) با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری چالش‌های فناوری و نوآوری (اینوتن) با هدف ایجاد فرصت رشد و سرمایه‌گذاری جهت ارتقاء طرح‌های دانش‌بنیان برطرف‌کننده نیاز بازار و تبدیل آنها به پروژه‌هایی موفق، فراخوان سرمایه‌گذا...