حمایت مالی از درمان نانوکاتالیستی بیماری اِم‌اِس

انجمن ملی اِم‌اِس به منظور حمایت از توسعه بالینی درمان نانوکاتالیستی این بیماری، بیش از ۳۳۹۰۰۰ دلار، کمک هزینه تحقیقاتی به شرکت زیست دارویی کِلِن نانومِدیسین اهدا نمود.
حمایت مالی از درمان نانوکاتالیستی بیماری اِم‌اِس

کِلِن نانومِدیسین (Clene Nanomedicine)، یک شرکت زیست دارویی در مرحله بالینی، به تازگی اعلام کرد که انجمن ملی اِم‌اِس (NMSS; National Multiple Sclerosis Society) برای حمایت از توسعه بالینی درمان نانوکاتالیستی آن برای درمان اِم‌اِس، با عنوان CNM-Au8، کمک هزینه تحقیقاتی بالغ بر بیش از ۳۳۹۰۰۰  دلار، به این شرکت اعطا کرده‌است.

راب اترینگتون مدیرعامل شرکت کِلِن گفت: "ما بسیار خوشحالیم که برای توسعه CNM-Au8، از سوی انجمن ملی اِم‌اِس کمک هزینه تحقیقاتی پیشبرد سریع (fast forward) دریافت کردیم. ما بر این باوریم که مکانیزم منحصر به فرد CNM-Au8 برای بهبود انرژی زیستی (bioenergetic) سلولی، نشان‌دهنده یک رویکرد جدید نویدبخش برای درمان اِم‌اِس بعنوان یک عامل بازسازی‌کننده مجدد میلین (remyelinating) است. CNM -Au8 ممکن است به بهبود یکپارچگی میلین و بازیابی عملکرد بیماران مبتلا به اِم‌اِس کمک کند. نتایج این تحقیق در حال حاضر در ادامه فاز 2 مطالعه VISIONARY-MS بررسی می‌شود."

انجمن ملی اِم‌اِس برنامه پیشبرد سریع را برای پشتیبانی از سازمان‌های تجاری و دانشگاهی که در زمینه توسعه درمان‌های جدید و ابزارهای تشخیصی بیماری اِم‌اِس فعالیت می‌کنند، ایجاد نمود. این پیشبرد سریع، برای پرکردن فاصله تأمین بودجه تجاری پیش‌بالینی به وسیله هدف قرار دادن منابع مالی برای توسعه درمانی کم‌خطر برنامه‌های بالینی جدید طراحی شده‌است. کمک هزینه پیشبرد سریع، در زمینه مطالعات فارماکودینامیکی برای تعیین تأثیر CNM-Au8 بر نشانگرهای مختلف زیستی از بیماران در بازسازی مجدد میلین در فاز ۲ مطالعه VISIONARY-MS پشتیبانی خواهد کرد.

دکتر مارک آلگرتا، معاون رئیس کل انجمن ملی اِم‌اِس، گفت: "یک نیاز اساسی برآورده نشده برای درمان‌های اِم‌اِس وجود دارد که می‌تواند ترمیم میلین را تقویت کرده و سیستم عصبی را از آسیب بیشتر محافظت کند. ما از تأمین بودجه برای ارتقای آگاهی خود نسبت به نشانگرهای زیستی مرتبط با متابولیسم لیپید، انرژی زیستی و تنش اکسایشی، نه تنها به عنوان شاخص‌های بالقوه تعامل هدف برای CNM-Au8، بلکه برای توسعه خزانه نشانگرهای زیستی موجود در حوزه اِم‌اِس، خوشحالیم."