استفاده از فناوری نانو برای کاهش فلزات سنگین آب

وزیر نیرو در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو اظهار داشت که تاکنون در بخش محدود شروع به استفاده از فناوری نانو در کاهش فلزات سنگین و کدورت‌های آب نموده‌ایم تا بتوانیم آب شور دریاهای آزاد را به آب شرب سالم و مطمئن تبدیل کنیم.
استفاده از فناوری نانو برای کاهش فلزات سنگین آب

در حاشیه مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو، رضا اردکانیان، وزیر نیرو حضور یافت و به ذکر مواردی در خصوص استفاده از فناوری نانو در بخش‌های عملیاتی پرداخت. به گفته اردکانیان، در بسیاری از بخش‌های کشور و به ویژه در بخش آب می‌توان از فناوری نانو استفاده نمود. وی افزود یکی از پتانسیل‌های کاربردی فناوری نانو در راستای کاهش فلزات سنگین آب و کدورت‌های آن است تا آب سالم در اختیار مردم کشور عزیزمان قرار گیرد.

به گفته وزیر نیرو، اکنون در مقیاس محدود در حال استفاده از دستاوردهای نانویی ایرانی جهت کاهش فلزات سنگین در منابع آب هستیم. هم‌چنین می‌توان از فناوری نانو جهت از بین بردن و کاهش نیترات موجود در آب نیز بهره برد تا به این ترتیب آبی با کیفیت مناسب و مطمئن در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

دستیابی به فناوری کاهش فلزات سنگین و کدورت‌های آب با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و دسترسی به منابع آب شور آزاد، بسیار با اهمیت است چرا که می‌توان با استفاده از فناوری نانو آب شور آزاد موجود در دریاها را به آبی قابل مصرف در بخش‌های گوناگون تبدیل کرد. بدیهی است که استفاده و رشد این فناوری نیازمند صرف هزینه‌هایی است، بدین ترتیب اردکانیان اظهار داشت که امیدواریم با حمایت صورت گرفته در این عرصه و با توسعه‌ای که در ارتباطات تجاری و فناورانه رخ خواهد داد، در آینده‌ای نزدیک به توجیه اقتصادی و اجتماعی بالاتری در این زمینه رسیده و بتوان با استفاده از فناوری مذکور، در برخی مناطق خاص کشور، آب شرب سالم و مطمئن را در اختیار خانوارها قرار دهیم.

از جمله دیگر اظهارات وزیر نیرو، بحث اخلاقیات در این زمینه بود. به گفته وی فناوری نانو عرصه بسیار مهمی است و مانند دیگر شاخه‌های علمی همچون بذری است که در بستر اخلاقیات رشد می‌کند. بنابراین هر چه پایبندی به اخلاقیات و اخلاق حرفه‌ای توسعه یابد، می‌توان از ثمرات رشد این فناوری نیز به میزان بیشتری بهره برد.ش