مرکز نوآوری صنایع غذایی تأسیس می‌شود

رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان از تأسیس مرکز نوآوری غذایی خبر داد.
مرکز نوآوری صنایع غذایی تأسیس می‌شود

علیرضا کریمی وثیق رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان درباره ایجاد «مرکز نوآوری صنعت غذا»، گفت: این مرکز نوآوری توسط کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان و بر اساس تفاهم‌نامه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه به زودی تأسیس خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ایجاد بستر مناسب برای رشد فعالیت‌های استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه صنایع غذایی از ماموریت‌های مهم این کانون می‌باشد که در این راستا تا کنون 2 مرکز نوآوری با مساعدت و راهبری این کانون در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی ایجاد شده است.

 

نفوذ فناوری در صنعت

رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان در ادامه اظهار داشت: این کانون جزو  اولین کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار مصوب در دوره دوم فعالیت کانون‌ها و بر اساس اساسنامه جدید می‌باشد که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف افزایش و نفوذ فناوری در این صنعت تأسیس شده است.

 

فرهنگ‌سازی

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای دور ریز نان در کشور، گفت: ساماندهی بحث نان در کشور، مستلزم این مسئله است که فرهنگ‌سازی از درون خانه‌ها آغاز شود و بر این اساس، جلساتی با وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار شد تا فرهنگ‌سازی در لایه‌های دانش آموزی برای اصلاح الگوی فرهنگ تولید و مصرف نان انجام شود. وی همچنین تشکیل آکادمی ملی نان در منطقه جنوب شهر تهران را از برنامه‌های آتی آن کانون برشمرد.

 

 تصویب تأسیس کانون

افزایش هم‌گرایی و هم‌افزایی بین عناصر تأثیرگذار بخش‌های دانش، صنعت و بازار، ارتقاء تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری، شناسایی چالش‌ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه محصولات دانش‌بنیان، کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون، از اهداف اصلی معاونت علمی و فناوری در شکل‌دهی کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار است.

در این راستا تا کنون تأسیس 14 کانون در کمیسیون کانون‌ها تصویب شده است.

امنیت غذایی

فراخوان؛ مشارکت در توسعه امنیت غذایی

چند سالی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تحقق برنامه‌های مرتبط با بالا بردن امنیت غذا در کشور است. این مهم بارها از سوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری هم مورد تاکید قرار گرفته است. همین موضوع هم ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علم...