فراخوان؛ تولید تجهیزات خوانش کیت‌های تشخیصی

یک شتابدهنده با انتشار فراخوانی نسبت به جذب تیم‌های فناور حوزه مهندسی اقدام کرده است تا با پرورش ایده‌ها و نوآوری این تیم‌ها گامی برای طراحی و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات خوانش کیت‌های تشخیصی برداشته شود.
 خوانش کیت‌های تشخیصی

شتابدهنده سیناپس با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی این فراخوان را منتشر کرده است. طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی با تکیه به توانمندی نیروی انسانی کاری است که با انتشار این فراخوان انجام می‌شود. مهندسی برق، مهندسی مکانیک، فیزیک اپتیک، مهندسی کامپیوتر حوزه‌های درگیر در این فناوری هستند. محدودیتی برای شرکت در این فراخوان از نظر زمانی وجود ندارد.

تیم‌های برگزیده در این فراخوان وارد دوره پیش شتابدهی می‌شوند تا با حمایت این شتابدهنده برای تولید محصول فناورانه خود اقدام کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شتابدهنده سیناپس مراجعه کنند.

فناوری‌های تشخیص آزمایشگاهی یا پزشکی در دوهه اخیر مورد توجه برای توسعه قرار گرفته است. پاسخ سریع، کم هزینه بودن، ایجاد امکان تشخیص زود هنگام و دستیابی به آن از راه دور برخی از ویژگی‌های این فناوری است. در همین راستا برای هموار شدن مسیر صنعت و دانشگاه از یک سو و به کارگیری نیروی جوان و خلاق این شتابدهنده در مسیر طراحی و تولید ماشین‌های خوانش کیت‌های آزمایشگاهی در داخل کشور قرار گرفته است. از نمونه این کیت‌ها می‌توان به دستگاه‌های خوانش کیت تشخیص کرونا اشاره کرد.