اعمال نانو ملات ترمیمی در خطوط شبکه برق کشور

سازه‌ها و پایه‌های بتنی از اصلی‌ترین بخش‎های سیستم‌های انتقال و توزیع هوایی در صنعت برق می‌باشند که خوردگی و فرسودگی آن‌ها هزینهٔ هنگفتی را به صنعت وارد می‌کند. لذا استفاده از نانوپوشش ها بر روی سطح مقره، می‌تواند جهت رفع عملکرد ضعیف مقره ها مفید واقع شود.
 نانو ملات ترمیمی

سازه‌ها و پایه‌های بتنی از اصلی‌ترین بخشهای سیستم‌های انتقال و توزیع هوایی در صنعت برق می‌باشند که خوردگی و فرسودگی

آن‌ها هزینهٔ هنگفتی را به صنعت وارد می‌کند. لذا استفاده از نانوپوشش ها بر روی سطح مقره، می‌تواند جهت رفع عملکرد ضعیف مقره ها مفید واقع شود.

تخریب استراکچرهای بتنی نسبتاً شدید در پست‌ها جدا از مشکلات ناشی از زمان اجرا می‌تواند به بارندگیهای زیاد و اختلاف دما در فصل گرم و سرد سال مربوط گردد. که با بکارگیری نانو مواد مناسب می‌توان منطقه

را ترمیم نموده و از تخریب بیشتر آن جلوگیری نمود. در این اجرای پایلوت انواع نمونه‌های ترمیمی مناسب برای هر نوع تخریب شامل موارد زیر بوده‌اند:

  • ملات پایه سیمانی ریزدانه حاوی پلیمر و نانوذرات clay
  • ملات پایه سیمانی درشت دانه حاوی نانوذرات clay
  • نانوپوشش آبگریزکننده محافظ بتن پایه رزینی
  • نانوپوشش بیوپلیمری محافظ
  • نانوملات ترمیمی ویژه حاوی پلیمر و الیاف
  • نانوملات پرکننده ترک‌های سطحی

با توجه به نتایج و گزارشات دریافتی گروه مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو حاصل از بازدید پست نیروگاهی مبنی بر فرسودگی و تخریب سازه‌های بتنی، ضروری است که به مسئله ترمیم و بازسازی این نوع سازه‌ها توجه ویژه شود.

 

نانو ملات ترمیمی

 

نانو ملات ترمیمی

 

نانو ملات ترمیمی

منبع مطلب
فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

صنایع نانوتک آینده (صنتا) با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری چالش‌های فناوری و نوآوری (اینوتن) با هدف ایجاد فرصت رشد و سرمایه‌گذاری جهت ارتقاء طرح‌های دانش‌بنیان برطرف‌کننده نیاز بازار و تبدیل آنها به پروژه‌هایی موفق، فراخوان سرمایه‌گذا...