آغاز تست نانوسیال مبدل حرارتی در نیروگاه طرشت

متخصصین پژوهشگاه نیرو با همکاری متخصصین پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین پژوهشگاه مواد و انرژی، به منظور اجرای پایلوت اعمال نانو افزودنی‌ها از شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت بازدید نمودند.
آغاز تست نانوسیال مبدل حرارتی در نیروگاه طرشت

جناب آقای دکتر ذوالریاستین عضو هییت علمی گروه مواد غیر فلزی پژوهشگاه نیرو با همراهی جناب آقای دکتر علیمراد رشیدی و همچنین جناب آقای دکتر مهدی قهاری از متخصصین پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه مواد و انرژی، به منظور اجرای پایلوت اعمال نانو افزودنی‌ها از شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت بازدید نمودند. در این بازدید بر مبنای نانوذرات سنتز، شناسایی و مشخصه یابی شده، اطلاعات مورد نظر جهت اعمال نانوذرات سنتز شده که پیش‌تر در فاز آزمایشگاهی از منظر خواص حرارتی اندازه گیری و ارزیابی شده‌اند، دریافت و امکان اجرای پایلوت این پروژه بررسی و اقدامات لازم انجام گرفت.

استفاده از نانوسیالات به منظور بهبود قابلیت انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی در این پروژه مد نظر می‌باشد

استفاده از سیالات حاوی نانوذرات مختلف به دلیل بهبود خواص سطحی، افزایش راندمان، کاهش انرژی مصرفی و کاهش هزینة تعمیرات بسیار جذاب و مورد توجه می‌باشد. بهبود عملکرد سامانه‌های حرارتی نیروگاهی با استفاده از نانوسیالات در پروژه حاضر نیز از اهداف این پروژه‌ها می‌باشند و برای این منظور و برای اولین بار استفاده از نانوذرات کربن کوانتوم دات در دستور کار قرار گرفته است.

منبع مطلب
فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

فراخوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزهٔ انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو

صنایع نانوتک آینده (صنتا) با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری چالش‌های فناوری و نوآوری (اینوتن) با هدف ایجاد فرصت رشد و سرمایه‌گذاری جهت ارتقاء طرح‌های دانش‌بنیان برطرف‌کننده نیاز بازار و تبدیل آنها به پروژه‌هایی موفق، فراخوان سرمایه‌گذا...