تائید واردات افزودنی بتن تقویت‌شده با کربن به استرالیا

افزودنی بتن تقویت‌شده با کربن شرکت ایدن اینویشنز موسوم به «ایدن‌کریت» تائیدیه واردات به استرالیا را دریافت کرد.
تائید واردات افزودنی بتن تقویت‌شده با کربن به استرالیا

شرکت ایدن اینویشنز (Eden Innovations) تائیدیه واردات افزودنی بتن این شرکت موسوم به ایدن‌کریت را به استرالیا دریافت کرده‌است. تیک سبز وزارت بهداشت استرالیا، تحت طرح معرفی مواد شیمیایی صنعتی استرالیا (AICIS) آمده‌است.

ایدن‌کریت افزودنی بتن تقویت‌شده با کربن است که عملکرد بتن را افزایش می‌دهد. تجهیزات ساخت‌وساز پارکم (Parchem)، توزیع‌کننده محصولات ایدن‌کریت در استرالیا و نیوزلند، برای دریافت تائیدیه در پایان سال ۲۰۱۹ درخواست داد.

فرآیند تائید هم ارزیابی ریسک سلامت انسان و هم ارزیابی ریسک زیست محیطی نانولوله‌های کربنی را شامل می‌شود. در نتیجه ارزیابی‌ها، مشخص شد که ایدن‌کریت، هنگامی که با توجه به روندهای توصیه‌شده استفاده شود، خطری برای کارگران، بهداشت عمومی یا محیط‌زیست ایجاد نمی‌کند.

این شرکت گفت: «این تائیدیه راه را برای واردات محصولات ایدن‌کریت در استرالیا را باز می‌کند و نشان‌دهنده نقطه عطف مهمی در مسیر ورود محصولات ایدن‌کریت به صنعت بتن استرالیا است.»