توسعه محصولات گرافنی

شرکت اپلاید گرافن متریالز بودجه‌ای را برای گسترش قابلیت‌های داخلی دریافت می‌کند.
توسعه محصولات گرافنی

شرکت اپلاید گرافن متریالز (Applied Graphene Materials) به دنبال یک برنامه کمک مالی موفق از سوی Tees Valley Business Growth Fund، که از بنگاه‌های کوچک و متوسط در Tees Valley برای رشد کسب و کار، بهبود بهره‌وری و تحریک رشد محلی حمایت می‌کند، از اجزای اصلی نقشه راه فناوری خود پرده برداشت.

اپلاید گرافن متریالز با استفاده از بودجه تأمین شده، یک اتاقک اسپری رنگ و روکش جدید را نصب کرده است تا تحقیقات داخلی را تسریع و توسعه مشتری‌محور را تسهیل کند و فرصت‌های آموزشی تخصصی بیشتری را برای کارکنان فراهم کند که این امر شرکت را قادر می‌سازد تا پروژه‌هایی با کارآیی بیشتر و دامنه وسیع‌تری انجام دهد.

جدیدترین افزودنی به تأسیسات اپلاید گرافن متریالز مستقر در مرکز ویلتون، Redcar است که قابلیت‌های پوشش‌های جامع موجود و فرآیندهای دقیق آزمایش را تکمیل می‌کند.

فرصت تأمین بودجه توسط اپلاید گرافن متریالز از طریق Tees Valley Combinated Authority منجر به اعطای حدود 47،500 پوند به این شرکت شده است.