دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

اطلاعات فنــاور

طب و صنعت رهیاب

طب و صنعت رهیاب

شماره ثبت : 455212

پست الکترونیک : hamid.delavari@gmail.com‎

وب سایت : http://www.tosr.ir/‎

نحوه همکاری

فروش محصول

این محصول بر اساس نیاز بازار طراحی و ساخته شده است. دستگاه تصفیه آب خانگی به عنوان یک محصول مورد استفاده برای عموم جامعه  شناخته می‎شود.

اطلاعات تقاضا

شرکت طب و صنعت رهیاب با استفاده از فناوری نانو اقدام به ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت حذف فلزات سنگین کرده است. ماده جاذب اکوسیو در دستگاه تصفیه آب خانگی به کار گرفنه شده است. این دستگاه ها در 4 مدل مختلف و متناسب با کیفیت آب منطقه ارائه می‎شود.

اطلاعات فناوری

دستگاه تصفیه آب خانگی

شرکت طب و صنعت رهیاب با استفاده از فناوری نانو اقدام به ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت حذف فلزات سنگین کرده است. ماده جاذب اکوسیو در دستگاه تصفیه آب خانگی به کار گرفته شده است. این دستگاه ها در 4 مدل مختلف و متناسب با کیفیت آب منطقه ارائه می شود.
نانو نی (سیستم تصفیه آب)

نانو نی (سیستم تصفیه آب)

فناور پلیمر گستر فرتاک پارس

تولید غشاهای سرامیکی برای تصفیه پساب صنعتی

تولید غشاهای سرامیکی برای تصفیه پساب صنعتی

فناور دانش پژوهان صنعت نانو

متقاصی کوشش رادیاتور

نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

فناور پیام آوران نانو فناوری فردانگر