نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

اطلاعات فنــاور

پیام آوران نانو فناوری فردانگر

پیام آوران نانو فناوری فردانگر

شماره ثبت : 293309

پست الکترونیک : info@pnf-co.com‎

وب سایت : http://pnf-co.com‎

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر(PNF)در زمینه فرایندهای نانو فن‌آوری و اصلاح محصولات نانو، طرح­های گوناگونی را دنبال نموده است. در این راه، ساخت دستگاه­های تولید نانو پودر و تولید نانوکلوئیدهای فلزی انجام گرفته است. همچنین این شرکت تکنولوژی نانوکویتاسیون را با ساخت دستگاه­هایی در تولید نانوامولسیون ها و هموژانیزاسیون برای اولین بار در کشور بومی کرده است. در حال حاضر شرکتPNF علاوه بر فعالیت های گذشته با توسعه تکنولوژی های الکترودیالیز انتخابی و معرفی روش CaviZone بر حوزه تصفیه آب و پساب متمرکز شده است.

 

نحوه همکاری

قرارداد پیمانکاری

با نصب این پکیج آب این روستاها و روستاهای اطراف با EC  بسیار مناسب در اختیار مردم قرارگرفته و باعث ارتقا رضایت مندی مردم شده است.

اطلاعات تقاضا

وجود شوری در شبکه های آب شرب روستائیان استان خوزستان مشکلاتی برای مردم این منطقه ایجاد کرده است که بعضا مجبور هستند از طریق سیستم های RO به صورت گالنی آب شرب خود را تامین کنند.

اطلاعات فناوری

نمک‎زدایی از آب

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر(PNF)در زمینه فرایندهای نانو فن‌آوری و اصلاح محصولات نانو، طرح¬های گوناگونی را دنبال نموده است. در این راه، ساخت دستگاه¬های تولید نانو پودر و تولید نانوکلوئیدهای فلزی انجام گرفته است. همچنین این شرکت تکنولوژی نانوکویتاسیون را با ساخت دستگاه¬هایی در تولید نانوامولسیون ها و هموژانیزاسیون برای اولین بار در کشور بومی کرده است. در حال حاضر شرکتPNF علاوه بر فعالیت های گذشته با توسعه تکنولوژی های الکترودیالیز انتخابی و معرفی روش CaviZone بر حوزه تصفیه آب و پساب متمرکز شده است.
نانو نی (سیستم تصفیه آب)

نانو نی (سیستم تصفیه آب)

فناور پلیمر گستر فرتاک پارس

تولید غشاهای سرامیکی برای تصفیه پساب صنعتی

تولید غشاهای سرامیکی برای تصفیه پساب صنعتی

فناور دانش پژوهان صنعت نانو

متقاصی کوشش رادیاتور

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

فناور طب و صنعت رهیاب