تولید منسوجات دارای نانو ذرات رسانا جهت انتقال پالس‎های الکتریکی در لباس مخصوص تمرین با دستگاه‎های ema ,ems

تولید منسوجات دارای نانو ذرات رسانا جهت انتقال پالس‎های الکتریکی در لباس مخصوص تمرین با دستگاه‎های ema ,ems

اطلاعات فنــاور

نانو ماد پارس

نانو ماد پارس

شماره ثبت : 391743

پست الکترونیک : info@nanomaadpars.com‎

وب سایت : www.nanomaadpars.com‎

با توجه به گسترش ورزشهای باشگاهی و فیتنس در ایران، استفاده از لباسها و سیستم ایجاد پالس الکتریکی مستقیم روی بدن، مورد استقبال قرارگرفته است. منشا این لباسها اکثرا خارج از ایران بوده و تعمیر و تعویض منسوج خاص بکار رفته در آن بسیار سخت و گران میباشد.

نحوه همکاری

فروش محصول

لباسهای ورزشی بدن سازی به روش ems , ema  ، سیستم فیزیوتراپی و ریکاوری، صنایع نساجی،نظامی،ورزشی،الکترونیک از جمله حوزه های پرکاربررد این لباس‎ها می‌‎باشند.

اطلاعات تقاضا

با توجه به گسترش ورزشهای باشگاهی و فیتنس در ایران، استفاده از لباسها و سیستم ایجاد پالس الکتریکی مستقیم روی بدن، مورد استقبال قرارگرفته است. منشا این لباسها اکثرا خارج از ایران بوده و تعمیر و تعویض منسوج خاص بکار رفته در آن بسیار سخت و گران میباشد.

اطلاعات فناوری

منسوجات دارای نانوذرات رسانا

شرکت نانو ماد پارس در سال 1389 تاسیس گردید و تاکنون در زمینه کاربردهای فناوری نانو در نساجی و پلیمر و تولید منسوجات هوشمند و تولید نانو ذرات فلزی ، سرامیکی، نانو کامپوزیتها، و آموزش نانو تکنولوژی فعالیت مینماید.