خمیر بندآورنده ی خونریزی

خمیر بندآورنده ی خونریزی

اطلاعات فنــاور

پردیس پژوهش فناوران یزد

پردیس پژوهش فناوران یزد

شماره ثبت : 13073

پست الکترونیک : info@presearch.ir‎

وب سایت : http://www.apatechco.com/‎

پردیس پژوهش فناوران یزد

نحوه همکاری

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

اطلاعات تقاضا

مدیریت خونریزی یک مسئله حیاتی در آسیب‌ها و جراحیهای درگیر با استخوان به شمار می‌رود. بون هم یک خمیر هموستاتیک با فعالیت ضد میکروبی و نسل جدیدی از محصولات هموستاتیک استخوانی است که خونریزی را در کمتر از یک دقیقه متوقف می کند. مواد اصلی تشکیل دهنده بون هم هیدروکسی آپاتیت و بیوگلس هستند که جزء مواد معدنی اصلی استخوان طبیعی سالم بوده و علاوه بر عملکرد هموستاتیک؛ ترمیم بافت استخوانی را بدون هیچگونه سمیت یا پاسخ التهابی تسریع می کند. برخلاف محصولات مشابه در بازار، مانند محصولات بر پایه وکس که نیاز به مداخله ثانویه برای خارج کردن دارند، بون‌هم از طریق مسیرهای طبیعی بدن به متابولیت های بی‌خطر تبدیل می‌شود. همچنین، حالت ساده خمیری و قابلیت شکل‌پذیری در محل، استفاده از بون‌هم را برای جراحان بسیار آسان کرده است.

اطلاعات فناوری

خمیر بندآورنده ی خونریزی

برخلاف محصولات مشابه در بازار، مانند محصولات بر پایه وکس که نیاز به مداخله ثانویه برای خارج کردن دارند، بون‌هم از طریق مسیرهای طبیعی بدن به متابولیت های بی‌خطر تبدیل می‌شود. همچنین، حالت ساده خمیری و قابلیت شکل‌پذیری در محل، استفاده از بون‌هم را برای جراحان بسیار آسان کرده است.