توسعه نانوپوشش‌های سخت و مقاوم برای قالب‌های دایکست

توسعه نانوپوشش‌های سخت و مقاوم برای قالب‌های دایکست

فناور مهندسی سطح سوین پلاسما

متقاصی ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو