فرآیند پاشش سرد اغلب بعنوان روش پوشش دهی با استفاده از پودر روی سطوح حساس به حرارت مطرح می شود. همچنین این فرآیند برای تولید و ترمیم قطعات در صنایع پتروشیمی، اتومبیل سازی، هوافضا، الکترونیک و ... کاربرد دارد.

فرایند پاشش سرد
پاشش سرد  روشی نسبتاَ جدید در پوشش دهی به روش پاشش بوده و یکی از زیر مجموعه های فرآیند پاشش حرارتی  محسوب می شود. در این روش با استفاده از جت گازی ایجاد شده با سرعت بسیار زیاد (m/300-1200) توسط یک نازل همگرا/ واگرا کننده ، ذرات پودر (μm5-100) روی سطح یک زیرلایه که در فاصله تقریبی 25 میلیمتری از خروجی نازل قرار دارد اسپری می شوند تا پوشش مورد نظر روی سطح تشکیل شود. 
 
متن کامل گزارش را از اینجا دریافت نمایید.