شتاب دهنده ها سازمانهایی هستند (برخی از افراد معتقدند شتاب دهنده ها برنامه هستند) که سعی دارند از طریق ارائه حمایت های مالی (محدود)، آموزش، مشاوره در بازه زمانی مشخص، فرآیند رشد شرکتهای نوپا را تسریع کنند. اغلب شتاب دهنده ها متمرکز بر ارتقاء نوآوری های فناورانه و ارائه راه حل های مناسب برای مقیاس صنعتی هستند. بعضی از شتاب دهنده ها متمرکز بر حمایت از حوزه های فناورانه یا صنایع خاصی هستند و برخی دیگر نیز عمومی بوده و از همه فناوری ها و صنایع حمایت می کنند.

اولین شتاب دهنده (Y Combinator) در ماه مارس سال 2005 در کمبریج  و با هدف تأمین منابع مالی شرکت‎های نوپا تأسیس شد. ایده اصلی این شتاب دهنده سرمایه گذاری کوچک بر روی گروهی از شرکت های نوپایی که در مراحل اولیه فعالیت خود قرار دارند و تسریع رشد آنها باهدف حمایت در طول یک دوره سه‌ماهه با امید کسب منافع در بلندمدت مطرح شد. البته پس از Y Combinator، در سال 2006، شتاب دهنده تک استار  با کمک برخی از مشهورترین افراد فعال درزمینه‎ی سرمایه گذاری ریسک پذیر تأسیس شد. 

فایل کامل گزارش را از اینجا دریافت نمایید.
روش‌ها و مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها

روش‌ها و مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها

انتخاب میان اکتساب یک فناوری از منابع بیرونی سازمان یا توسعه آن به‌صورت داخلی، یک تـصمیم استراتژیک کلیدی است. اکتساب خارجی نیازمند همکاری با شرکت‌های دیگر است و برای انجام همکاری صحیح، لازم است ابتدا مدل اکتساب فناوری تعریف شود. به‌ عبارت ‌دیگر تص...