کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی

طبق تخمین ارائه شده توسط موسسه Cientifica ارزش بازار محصولات نساجی که از فناوری نانو استفاده می کنند در سال 2007 در حدود 13/6 میلیارد دلار و در سال 2012 با رشد تقریباً نه برابری به عدد 115 میلیارد دلار رسیده است.

طبق تخمین ارائه شده توسط موسسه Cientifica ارزش بازار محصولات نساجی که از فناوری نانو استفاده می کنند در سال 2007 در حدود 13/6 میلیارد دلار و در سال 2012 با رشد تقریباً نه برابری به عدد 115 میلیارد دلار رسیده است. با یک نگاه اجمالی به متوسط نرخ رشد در سال های 2006 تا 2012 مشخص می شود که فناوری نانو دارای تاثیرات متفاوت در بخش های مختلف صنعت نساجی است. فناوری نانو می تواند از دو جنبه فرصت جدیدی برای صنعت نساجی ایجاد کند.

 فایل کامل گزارش از اینجا قابل دریافت می باشد.