فراز و فرودهای فناوری باتری

بررسی فناوری باتری و فراز و فرودهای آن با توجه به تاثیر شگرف آن بر زندگی روزمره اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر به پیش بینی آینده این فناوری کمک شایانی خواهد کرد.

آتش، چرخ، قطب نما، موتور احتراق و اینترنت، تمام فناوری‎هایی هستند که دنیا را متحول کرده‎اند و باتریها جدیدترین فناوری هستند ظهور کرده‎اند. پیشرفت در زمینه باتری می‎تواند زندگی روزمره ما را دستخوش تغییراتی شگرف بکند، ارتقای دانش منابع انرژی تجدیدپذیر، ساخت وسایل متحرک و کاهش قیمت وسایل الکتریکی در آینده رخ خواهد داد. اگر این پیشرفتها به سمتی باشد که منابع سوخت فسیلی امروزی کاربرد کمتری داشته باشند، می‎توان تغییرات گسترده‎ای را در کره زمین بوجود آورد. در این گزارش فراز و فروودهای فناوری باتری به صورت مختصر بررسی شده است.

منبع مطلب