نانوپوشش های ضد اثر انگشت

نانو پوششهای شفاف ضداثر انگشت، بر روی سطوح فولاد زنگنزن، پلاستیک و شیشه به کار می‎روند. این نوع نانوپوششها برای سطوحی تزئینی همانند سطوح داخل ماشین، سطوح داخل خانه و ساختمان، و پنلهای شیشه های لمسی استفاده می شود.

برای حذف اثر انگشت روغنی بر روی سطوحی همانند شیشه، پنجره، صفحات لمسی، صفحه نمایش دستگاه های الکترونیکی و فناوری مبتنی بر صفحات لمسی که نیازمند تمیز کردن سطوح هستند، برای نشان دادن صفحه های کاملا تمیز و غیرحساس به اثر انگشت، نانو پوششهای ضد اثر انگشت گزینه مناسب است. نیاز برای تمیز کاری سطوح فولاد زنگ نزن بسیار وسیع است. تعداد تولید کننده های نانو پوششهای ضداثر انگشت برای سطوح فلزی و صفحات لمسی روبه افزایش است.