کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک ها یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی هستند که درقسمتهای مختلف یک ساختمان مانند آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، نمای ساختمان و... استفاده می شوند. نشست ذرات آلاینده به همراه رطوبت بر روی سطوح کاشی و سنگ و متعاقب آن آلودگی سطوح منجر به ایجاد فضای نامناسب برای ساختمان، افزایش هزینه های نگهداری و تحمیل خسارتهای گسترده می شود. همچنین، کاشی های معمولی فضا را برای رشد انواع باکتری و قارچ آماده کرده و انتقال آلودگی و بیماری را در مکانهای مورد استفاده افزایش می دهند.

فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستمهای جدید با کنترل سطوح مولکولی و اتمی برای استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود. امروزه فناوری نانو به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفت علم در بسیاری از زمینه های علوم و مهندسی تبدیل شده است. صنعت کاشی نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته است.
کاشی و سرامیک ها یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی هستند که درقسمتهای مختلف یک ساختمان مانند آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، نمای ساختمان و... استفاده می شوند. نشست ذرات آلاینده به همراه رطوبت بر روی سطوح کاشی و سنگ و متعاقب آن آلودگی سطوح منجر به ایجاد فضای نامناسب برای ساختمان، افزایش هزینه های نگهداری و تحمیل خسارتهای گسترده می شود. همچنین، کاشی های معمولی فضا را برای رشد انواع باکتری و قارچ آماده کرده و انتقال آلودگی و بیماری را در مکانهای مورد استفاده افزایش می دهند.
در سالیان اخیر محققان موفق به شناسایی ترکیباتی فلزی با خاصیت آنتی باکتریال و خود تمیزشوندگی شده اند که این ترکیبات می توانند از رشد و نمو باکتری ها و قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا جلوگیری کنند. استفاده از فناوری نانو در تولید کاشی و سرامیک خودتمیزشونده و آنتی باکتریال، مانع از کثیف شدن، جذب رطوبت و ایجاد هرگونه آلودگی بر روی سطوح مورد نظر می شود.