مروری بر مسیر پیشرفت و آینده باتریهای لیتیمی

در این گزارش، کارهای صورت گرفته در زمینه باتریهای لیتیم فلز که منجر به اختراع و ارتقای سیستمهای لیتیم-یون شده مورد بررسی قرار گرفته اند.

در سال 2017، بیست و پنجمین نشست سالانه باتریهای شارژپذیر لیتیم-یون توسط شرکت سونی برگزار شد. البته اولین قدمها در این عرصه توسط آقای آساهی کاسی (Asahi Kasei) در ژاپن برداشته شده بود.
25 سال قبل (سال 1991)، شرکت سونی محصول جدیدی را با عنوان باتریهای لیتیم-یون معرفی کرد. این شرکت همانند سایر فعالان این عرصه، سعی در ارتقای باتریهای لیتیم فلزی با الکترودهای مثبت دی اکسید منگنز  داشت، اما در مقابل، به مشکلاتی در ایمنی این باتریها برخورد.
اینگونه اقدامات در ارتقای صنعت باتری لیتیم-یون به سیستمهای امروزی بسیار مفید بود. در این گزارش، کارهای صورت گرفته در زمینه باتریهای لیتیم فلز که منجر به اختراع و ارتقای سیستمهای لیتیم-یون شده مورد بررسی قرار گرفته اند.