کاربرد فناوری پلاسمای سرد در صنعت پلاستیک

با توجه به مصارف مختلف پلاستی کها در حوزه های مختلف صنعتی و غیرصنعتی و گسترش رو به رشد آن در زندگی مدرن امروزی، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی مواد پلاستیکی به طور میانگین تا سال 2020به مرز 71 میلیون تن می رسد. با توجه به عدم چسبندگی چاپ و رنگ بر پلاستیکها و پلیمرها که معضلات عمده در بسیاری از کاربردها است،

ارائه راه حلی مقرون به صرفه و کارآمد می تواند کمک شایانی در این راستا باشد. عدم استفاده از پرایمرهای شیمیایی و کاهش هزینه رایج این دستگاه ها در کنار ویژگی های دیگر این روش که در این گزارش به آنها اشاره شد، از نقاط قوت این فناوری در مقایسه با روشهای مرسومدر این حوزه است. 
معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

با توجه به رسالت کارگروه صنعت و بازار در تجاری سازی فناوری ها و محصولات فناوری نانو و به کارگیری آن‎ها در صنایع، این رو کارگروه تلاش کرده است تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه همکاری شرکت های متقاضی صنعتی و شرکت های دارنده فناوری را آماده سازد. در ای...