کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنعت چاپ و بسته بندی

از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در صنعت چاپ و بسته‌بندی در دنیا وجود دارد، می‌توان به چسبندگی سطحی آنها اشاره کرد. در این گزارش صنعتی، این چالش بررسی شده و پلاسمای سرد به عنوان راهکار حل آن معرفی شده است. این فناوری اخیرا به‌عنوان یکی از روش‌های پردازش و آماده‌سازی سطح پلیمر مطرح شده است که می‌تواند بدون تاثیرگذاری بر خواص عمومی پلیمر و تخریب آن با عملیات سطحی به رفع این معضل بپردازد

در کشور ما نیز با توجه به ارتباط مناسب بین دانشگاه‌های فعال در حوزه پلاسما و شرکت‌های فعال در این زمینه به جرات می‌توان گفت فناوری پلاسما در صنعت چاپ و بسته‌بندی به‌خوبی بومی‌سازی شده و می‌توان با قیمت‌های مناسب نیاز صنعتگران کشور به این فناوری را در داخل تامین نمود. هم اکنون در ایران شرکت‌های پلاسمایی توانایی توسعه فناوری پلاسمای سرد برای کاربردهای مختلف پردازش سطح را دارند. مهم‌ترین شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه و فناوری‌های بکارگرفته شده توسط آنها، در این گزارش معرفی شده‌اند.
نانو کامپوزیت های زیست تخریب پذیر برای بسته بندی مواد غذایی

نانو کامپوزیت های زیست تخریب پذیر برای بسته بندی مواد غذایی

اخیرا ورود فناوری نانو به حوزه بسته بندی تحولی اساسی در ارائه بسته بندی هایی جدید با ویژگی های متفاوت از بسته بندی های معمولی ایجاد نموده است. در این نوع از بسته بندی ها استفاده از مواد نانومتری مانند نانورس، نانوذرات اکسید فلزی و ... در زمینه پلی...