کاتالوگ انگلیسی محصولات نانویی صادراتی در صنعت خودرو

معرفی فرصت‌های همکاری و ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های بین‌الملل به منظور رشد صادرات محصولات نانو، بسیار حائز اهمیت می‎باشد. از این‎رو این ستاد در سلسه گزارش‎هایی اقدام به انتشار محصولات صادراتی در صنایع مختلف می‎نماید.

در این گزارش به معرفی محصولات و فناوری‎های شرکت‎های برتر داخلی فعال در صنعت خودرو پرداخته شده است. امید است با معرفی این فناوری‎ها و محصولات، زمینه همکاری‎های بین‎المللی برای این شرکت‎ها بیش از بیش فراهم گردد.

کاتالوگ انگلیسی محصولات نانویی صادراتی در صنعت خوردو

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

با توجه به رسالت کارگروه صنعت و بازار در تجاری سازی فناوری ها و محصولات فناوری نانو و به کارگیری آن‎ها در صنایع، این رو کارگروه تلاش کرده است تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه همکاری شرکت های متقاضی صنعتی و شرکت های دارنده فناوری را آماده سازد. در ای...