لیزر در فناوری نانو

اخیراً ساخت در مقیاس نانو با توجه به نیاز روز افزون به ساخت دستگاه‌های پیچیده و ساختارهایی با خواص عالی، و همچنین تمایل به تولید محصولات با کاهش اندازه قطعات، ماده و انرژی مصرفی، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

لیزر در فناوری نانو

در این راستا فناوری لیزر فرصت مناسبی را برای ساخت در مقیاس نانو به وجود آورده است. در گزارش پیش رو فناوری‌های ساخت در مقیاس نانو در چهار بخش سنتز نانومواد، ساخت لایه‌های نازک، ایجاد الگوهای سطحی نانومقیاس و ساخت نانواشیاء با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری لیزر ارائه خواهد شد و مزایا و معایب هر روش، شرکت‌های فناور پیشرو خارجی و داخلی، حوزه‌های کاربری و در نهایت بازار هر فناوری در داخل کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

غبار هوشمند مبتنی بر فناوری نانو

غبار هوشمند مبتنی بر فناوری نانو

هنگامی که واژه «گرد و غبار» را می‌شنویم، اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک ماده پودری شکل بی‌ارزش است. گرد و غبار هوشمند دستگاه کوچکی است که کاربردهای گسترده‌ای در علوم و فناوری دارد. طراحی محصولی با ابعاد بسیار کوچک و یا فشرده با کاربردهای ذاتی م...