رقابت‌پذیری در صنعت باتری‌های لیتیوم یون

رقابت‌پذیری یکی از اصلی‌ترین عواملی است که توجه به آن از ملزومات نیل به موفقیت در هر صنعتی است. این موضوع، مشخص می‌کند که چرا برخی صنایع در بعضی کشورها بطور فزاینده‌ای رشد می‌کنند اما در کشوری دیگر با شکست مواجه می‌شوند. از همین رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری و تلاش در جهت بهبود این عوامل از اصلی‌ترین اقداماتی است که معمولاً دولت‌ها و شرکت‌ها در جهت ارتقای رقابت‌پذیری صنایع اصلی و مورد توجه خود انجام می‌دهند. لذا مطالعه گزارش‌های جهانی منتشرشده در این زمینه می‌تواند به کشور ما کمک کند تا جهت‌گیری مناسبی را در مواجهه با صنعت ذخیره‌سازهای پیشرفته انرژی داشته باشیم. در این گزارش به بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری در صنعت باتری‌های لیتیوم یون پرداخته و فاکتورهای مؤثر بر روند رقابت‌پذیری را در مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری باتری‌های لیتیوم یون بررسی خواهیم کرد. امید است که توجه به این مفاهیم و نکات، افق‌های روشنی را در برابر دیدگان مدیران سیاست‌گذار و محققین توانمند حوزه انرژی و به خصوص باتری به نمایش بگذارد.