گزارش های حوزه شبکه تبادل فناوری نانو

گزارش تحلیل تقاضاهای مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین در سال 1396

گزارش تحلیل تقاضاهای مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین در سال 1396

براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه تبادل فناوری، 92 مورد تقاضای صنعتی در سال 1396 توسط کارگزاران "مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین" به ثبت رسیده است که تاکنون، 1 طرح موفق خاتمه یافته و 70 مورد طرح های در دست اقدام هستند.

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

معرفی برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو

با توجه به رسالت کارگروه صنعت و بازار در تجاری سازی فناوری ها و محصولات فناوری نانو و به کارگیری آن‎ها در صنایع، این رو کارگروه تلاش کرده است تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه همکاری شرکت های متقاضی صنعتی و شرکت های دارنده فناوری را آماده سازد. در ای...

چه دلایلی باعث تبدیل شدن آلمان به قطب فناوری نانو شده است؟

چه دلایلی باعث تبدیل شدن آلمان به قطب فناوری نانو شده است؟

کشور آلمان یکی از کشورهای برتر در حوزه تحقیقات و شرکت های فناوری نانو می باشد. شش دلیلی که باعث این امر شده است در این تحلیل مورد بررسی قرار می گیرد.

شتاب دهنده

شتاب دهنده

شتاب دهنده ها سازمانهایی هستند (برخی از افراد معتقدند شتاب دهنده ها برنامه هستند) که سعی دارند از طریق ارائه حمایت های مالی (محدود)، آموزش، مشاوره در بازه زمانی مشخص، فرآیند رشد شرکتهای نوپا را تسریع کنند. اغلب شتاب دهنده ها متمرکز بر ارتقاء نوآور...

روش‌ها و مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها

روش‌ها و مدل‌های همکاری میان شرکت‌ها

انتخاب میان اکتساب یک فناوری از منابع بیرونی سازمان یا توسعه آن به‌صورت داخلی، یک تـصمیم استراتژیک کلیدی است. اکتساب خارجی نیازمند همکاری با شرکت‌های دیگر است و برای انجام همکاری صحیح، لازم است ابتدا مدل اکتساب فناوری تعریف شود. به‌ عبارت ‌دیگر تص...