گزارش های حوزه صنعت دریایی

 خوردگی و رسوبات زیستی

فناوری نانو راه حل مقابله با خوردگی و رسوبات زیستی

پروژه KETmaritime که توسط کنسرسیومی متشکل از 7 شریک اروپایی اجرا می‌شود، درصدد به کارگیری فناوری نانو برای مقابله با رسوبات زیستی و خوردگی در کشتی‌ها است. این پروژه با مشارکت کشورهایی مانند پرتغال، بریتانیا و فرانسه همراه خواهد بود.