گزارش های حوزه صنعت هوایی

استفاده از نانومواد در مهندسی هوافضا

استفاده از نانومواد در مهندسی هوافضا

صنعت هوافضا همواره برای نوآوری در مواد سازه، تحت فشار بوده است. این مواد باید علاوه بر کاهش تعمیرات و بازرسی‌ها، منجر به بهبود بهره‌وری سوخت هواپیما شده و در عین حال ارزان باشند.

گزارش نمایشگاه هوایی سال 1397

گزارش نمایشگاه هوایی سال 1397

صنایع هوایی به عنوان نماد توانایی علمی و فنی کشورها در دنیای امروز هستند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه همیشه نیازمند توسعه فناوری‎های نوین در صنعت هوایی خود بوده است. در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که بر مبادلات بین‏المللی به خصو...