گزارش های حوزه حمل و نقل ریلی

سوخت دیزل و فناوری نانو: فرصت‎ها و مشکلات

سوخت دیزل و فناوری نانو: فرصت‎ها و مشکلات

سوخت معمول مورد استفاده در صنعت ریلی هنوز همان سوخت دیزلی است که دهه‎ها از اختراع آن می‎گذرد، اما در نبود یک جایگزین مناسب، فناوری نانو می‎تواند به بهبود آن کمک کند...

کاربردهای نانوپوششهای سخت و مقاوم در صنعت حمل ونقل ریلی

کاربردهای نانوپوششهای سخت و مقاوم در صنعت حمل ونقل ریلی

در این گزارش سعی شده تا با نگاهی به فناوری نانوپوشش، بتوان مشکلات تجهیزات صنعت حمل ونقل ریلی در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی را مرور نمود و برای آنها راهکار ارایه داد.