ایمپلنت ستون فقرات با پوشش هیدروکسی آپاتیت

Spinal implant with hydroxyapatite coating

هگزاگونال شش وجهی است. به دلیل تشابه ترکیب شیمیایی هیدر هیدروکسی آپاتیت از مهم‌ترین بیوسرامیک‌های مورد استفاده در پزشکی و دندان پزشکی است که به دلیل خواص زیستی منحصر به فرد و شباهت ساختاری زیاد به بافت سخت استخوان، در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده است. این ماده دارای ترکیب مشخص استوکیومتری Ca10(PO4)6(OH)2 و ساختار کریستالوگرافی وکسی آپاتیت با استخوان علاوه بر جنبه‌های زیست فعالی و تأثیرات درمانی هیدروکسی آپاتیت می‌توان به عدم تحلیل رفتن ، قابلیت تحریک رشد استخوان (به خصوص داخل تخلخل‌ میان ذرات، حفرات موجود در ماده کاشتنی یا داربست )، ایجاد پیوند مستقیم با استخوان و چسبندگی مطلوب با بافت استخوان اشاره کرد. سطح هیدروکسی آپاتیت با انواع مختلفی از سلول ها همچون سلول های بیگانه خوار درشت ، استخوان سازها ، استخوان خوارها و لیگامنت های پریودنتال سازگاری زیستی مناسبی دارد. هیدروکسی آپاتیت اجازه رشد سلول های استخوانی نظیر استخوان سازها و استخوان خوارها را می دهد و به دلیل شباهت شیمی سطح هیدروکسی آپاتیت و استخوان، سلول‌ها تمایزی بین این دو قائل نمی‌شوند. از جمله کاربردهای مهم این بیوسرامیک می توان به استفاده در جراحی ارتوپدی به شکل توده‌ای و یا پوشش در سطح ماده کاشتنی، جراحی ستون فقرات و حامل دارو یا پروتئین با قابلیت آزادسازی کنترل شده اشاره کرد.