دستگاه تصفیه آب خانگی

Household water purifier

شرکت طب و صنعت رهیاب با استفاده از فناوری نانو اقدام به ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی با قابلیت حذف فلزات سنگین کرده است. ماده جاذب اکوسیو در دستگاه تصفیه آب خانگی به کار گرفته شده است. این دستگاه ها در 4 مدل مختلف و متناسب با کیفیت آب منطقه ارائه می شود.