نمک‎زدایی از آب

Desalination of water

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر(PNF)در زمینه فرایندهای نانو فن‌آوری و اصلاح محصولات نانو، طرح¬های گوناگونی را دنبال نموده است. در این راه، ساخت دستگاه¬های تولید نانو پودر و تولید نانوکلوئیدهای فلزی انجام گرفته است. همچنین این شرکت تکنولوژی نانوکویتاسیون را با ساخت دستگاه¬هایی در تولید نانوامولسیون ها و هموژانیزاسیون برای اولین بار در کشور بومی کرده است. در حال حاضر شرکتPNF علاوه بر فعالیت های گذشته با توسعه تکنولوژی های الکترودیالیز انتخابی و معرفی روش CaviZone بر حوزه تصفیه آب و پساب متمرکز شده است.