خمیر بندآورنده ی خونریزی

hemoplastic powder

hemoplastic powder
برخلاف محصولات مشابه در بازار، مانند محصولات بر پایه وکس که نیاز به مداخله ثانویه برای خارج کردن دارند، بون‌هم از طریق مسیرهای طبیعی بدن به متابولیت های بی‌خطر تبدیل می‌شود. همچنین، حالت ساده خمیری و قابلیت شکل‌پذیری در محل، استفاده از بون‌هم را برای جراحان بسیار آسان کرده است.