Pharmaceutical Freeze Dryer

خشک‌کن انجمادی دارویی
فریز درایر یا خشک کن انجمادی با استفاده از خلا و دماهای پایین حلال را با روش تصعید حذف کرده و ماده را خشک می‌کند. ماده خشک شده بسیار متخلل بوده و از این جهت فریز درایر در فرآیند تولید پلیمرهای متخلل و نانو ساختارها به کار می‌رود. فریز درایر در تولید نانو ذرات با کاربرد در مواد الکتروشیمیایی، محیط زیست، مهندسی، و صنایع دارویی نیز به کار گرفته شده است. حفظ خاصیت همگن بودن شبیه آنچه در حلال وجود دارد، اندازه کوچک ذرات تولید شده و عمر طولانی مدت برای داروها از دلایل اصلی انتخاب فریز درایر است.