اولویت های حمایتی

فناوری به هر میزانی که بتواند نیازهای مهم صنعت را برطرف کرده و کیفیت  تولید را ارتقا دهد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد کرد. در صورت تولید محصولات با کیفیت و با فناوری بالا قابلیت ورود به بازار خارجی نیز وجود خواهد داشت که این خود عاملی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. لذا واحد تجهیزات بر آن است تا حمایت‌های خود را معطوف به تجهیزات و ماشین‌آلاتی سازد که در حوزه فناوری نانو، در مقیاس صنعتی محصول تولید می‌کنند. 
اما لازم به ذکر است که همچنان حمایت از تجهیزاتی که در حوزه شناسایی و آنالیز مواد در سطح بالا ساخته می‌شوند نیز ادامه خواهد داشت.