حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • تهیه مواد موثره و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، دارویی و شوینده با استفاده از فناوری نانو

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
  • کاهش میزان گوگرد در سوخت مورد استفاده در صنعت دریایی و شناورها

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
  • ساخت برچسب ایمنی و محافظ چندمنظوره برای شیشه و پنجره

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: نانومواد؛ گوگردزدائی؛ گازوئیل؛ لوکوموتیو؛ خوردگی.

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید...

مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حمل و نقل ریلی مرکز برق و انرژی
بخش آماری
تعداد محصولات تعداد تقاضاها