روش اجرایی حمایت از فعالیت‌های کارگزاری تبادل فناوری نانو

با توجه به برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در جهت توسعه فعالیت نانو در کشور و براساس آیین نامه "روش اجرایی حمایت از فعالیت‌های کارگزاری تبادل فناوری نانو" شبکه تبادل فناوری نانو از کارگزاران حمایت صورت خواهد گرفت. جهت دریافت آیین‎نامه کلیک نمایید.