مشاوره فنی

مشاوره فنی شامل ارائه اطلاعاتی در خصوص حوزه‎های مختلف صنعتی به شرکتها است که با هدف بهبود فرآیندهای خط تولید و ارتقا کیفیت محصولات با بهره‌گیری از فناوری نانو ارائه می‌گردد. کارگروه صنعت و بازار با دسترسی به شبکه‌ی بزرگی از متخصصان و صاحب نظران در صنایع مختلف و فناوران فعال در حوزه فناوری نانو، این امکان را برای شرکتهای متقاضی فراهم آورده است تا با استفاده از مشاوره این افراد نسبت به بهبود محصول و خط تولید خود اقدام نماید.