۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت تهران

تهران-نمایشگاه بین‌المللی تهران
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

تهران-نمایشگاه بین‌المللی تهران
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۱ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه صنایع خلاق، ابتکارات و اختراعات تهران

تهران-نمایشگاه بین‌المللی تهران
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی انرژی های نو، تجدید پذیر و صرفه جویی

تهران-نمایشگاه بین‌المللی تهران