کمک به ایجاد پایلوتهای تست عملکردی و یا نیمه‎صنعتی برای اثبات کارایی محصولات جدید

در صورت اولین استفاده از محصولات فناورانه علاوه بر اخذ مجوزها، استانداردها و تاییدیه ­های آزمایشگاهای مرجع، در برخی موارد نیازمند انجام آزمون­های میدانی و عملکردی برای کاهش ریسک بکارگیری از محصول، به خصوص در صنایع بزرگ می­باشد. کارگروه صنعت و بازار در این برنامه با مشارکت شرکت فناور و صنعت بخشی از هزینه‌های این فرایند را می‌پردازد. برای مثال استفاده از نانوکاتالیست بومی برای اولین بار در مقیاس صنعتی در صنعت پتروشیمی، برای شرکت صنعتی دارای ریسک­هایی می­باشد. لذا یکی از راهکارهای موثر و کم هزینه ایجاد پایلوت آزمون میدانی مانند راکتور اصلی با خوراک مشابه و آزمون عملکردی محصول است.