تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردها

در بسیاری از حوزه های صنعتی سیاستگذار و استفاده کننده، نهادهای دولتی هستند. کارگروه صنعت و بازار در تعامل با  نهادها و سازمانهای دولتی و سیاستگذار، با تصویب قوانین، مقررات و استانداردها در سطح وزارتخانه‌های دولتی برای حمایت از محصولات نانو اقدام می‌نماید. علاوه بر آن، این کارگروه ظرفیتهای قانونی موجود در سازمانهای دولتی را شناسایی و از آنها در خصوص محصولات نانو بهره می‌گیرد. درج برخی محصولات نانو مرتبط با حوزه ساخت و ساز در فهرست‌بهای وزارت راه و مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، نمونه‌ای از این برنامه حمایتی است.