معرفی سرمایه‌گذار برای تامین مالی طرح‌ها و شرکت‌ها

با توجه به اهمیت تامین مالی طرح‌ها و شرکت‌های نانویی، نیاز به حضور سرمایه‌های غیر دولتی و کاهش تدریجی سهم دولت در این بخش احساس می‌گردد. استفاده از منابع مالی و معنوی صندوقهای سرمایه گذاری، صندوق‌‌های توسعه فناوری و همچنین سرمایه‌گذاران حقیقی و جسور (VC) از جمله برنامه‌های کارگروه صنعت و بازار در این بخش می‌باشد.

این کارگروه از طریق کمک به آماده شدن طرح‌ها جهت ارائه به سرمایه‌گذاران، برگزاری رویدادهای تخصصی با حضور سرمایه‌گذاران و ارائه تسهیلات به تیم فناور و ... در جهت شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری نانو فعالیت می‌نماید.