خرید قسطی ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل مرتبط با فناوری نانو

شرکتهایی که برای تولید محصولات نانو، در صدد ایجاد خط تولید جدید و یا توسعه خط تولید فعلی خود هستند، با حمایت ستاد نانو می‌توانند تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید خود را (در صورتی که ساخت داخل باشد) بصورت قسطی (لیزینگ) خریداری نماید. در خصوص شرایط و نحوه فرایند استفاده از این تسهیلات به سایت  "برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل" مراجعه نمایید.