کمک به گسترش شبکه توزیع، شبکه اینترنتی فروش مانند دیجی کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای

محصولات نانو برای گسترش بازار نیاز به شبکه توزیع مناسب دارد. شبکه های توزیع مرسوم فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی است. شناخت، مذاکره و معرفی محصولات شرکت های نانو برای عرضه در شبکه توزیع فروشگاه های زنجیره‌ای کشور و همچنین در شبکه توزیع اینترنتی که روز به روز در حال گسترش است و جایگزین روش‌های سنتی می‌شود در دستورکار کارگروه قرار دارد.